Contact Information

responsible area Regional Manager Phone
Hebei, Tianjin, Beijing Hu Manager
LiuManager
 
13701280879
13901301141
Hunan, Hubei, Henan, Guangxi, Jiangxi, Hainan, Guangdong Wang Manager
Wang Manager
 
13501117673
13611263171
Xinjiang, Gansu, Ningxia, Qinghai (Tibet), Shaanxi, Ningxia, Yunnan, Guizhou, Sichuan, Chongqing Du Manager
Liu Manager
 
13801375297
13426177242
Heilongjiang, Jilin, Inner Mongolia, Shanxi, Liaoning Wei Manager
He Manager
 
13810799302
13501171317
Shanghai, Jiangsu, Anhui, Zhejiang, Fujian, Shandong Wang Manager
Lu Manager
13501175838
18611858595
Henan Philharmonic Mr. Gu 13901080789